The text of this book is available online (in Hungarian and in English).

How to put equality into practice?
Anti-discrimination and equal treatment policymaking and LGBT people
/
Az egyenlő bánásmód gyakorlatai
Az LMBT-embereket érintő társadalmi megkülönböztés felszámolásnak keretei Magyarországon
published by
ÚJ MANDÁTUM KÖNYVKIADÓ

how to put equality into practice

Az egyenlő bánásmód gyakorlatai

Acknowledgment

This study has been prepared with the help and guidance of the International Fellowship Program affiliated with The Open Society Institute and the Center for Policy Studies, Budapest. This study could not have been completed without the support of Chris Swart, József Kárpáti, Krisztina Bakos, Tania Barkhuis, Gábor Bencze, Botond Bitskey, Florin Buhuceanu, Tamás Gyulavári, Gert Hekma, Géza Juhász, Anita Kárpáti, Pamela Kilpadi, Andrea Krizsán, László Láner, Scott Long, László Mocsonaki, Judith Schuijf, Anette Sjödin, Bence Solymár, Gunnar Svensson, Csaba Tabajdi, Hans Ytterberg, Kees Waaldijk, Robert Wintemute, and all those who helped me a lot but preferred to remain unnamed.

Köszönetnyilvánítás

Ez a tanulmány az International Policy Fellowship Program keretében a budapesti Open Society Institute és a Center for Policy Studies támogatásával készült. A magyar nyelvû változat az e kötetben közölt eredeti angol nyelvû tanulmány rövidített fordítása. Szeretnék köszönetet mondani a tanulmány elkészítésében nyújtott segítségért elsõsorban Chris Swartnak és Kárpáti Józsefnek, valamint Bakos Krisztinának, Tania Barkhuisnak, Bencze Gábornak, Bitskey Botondnak, Florin Buhuceanunak, Gyulavári Tamásnak, Gert Hekmának, Juhász Gézának, Kárpáti Anitának, Pamela Kilpadinak, Krizsán Andreának, Láner Lászlónak, Scott Longnak, Mocsonaki Lászlónak, Judith Schuijfnak, Anette Sjödinnek, Solymár Bencének, Gunnar Svenssonnak, Tabajdi Csabának, Hans Ytterbergnek, Kees Waaldijknek, Robert Wintemute-nak és mindazoknak, akik „névtelenül” nyújtottak támogatást a munkámhoz.

isbn: 963-9609-65-5 9639609655

The text of this book is available online (in Hungarian and in English).