IPFLOGO                                                    

2003 International Policy Fellow                                                                      

Hungarian Companies' Equal Opportunity Policy

 

BEATA NAGY

 

beata.nagy@uni-corvinus.hu

CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST
H-1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.
Tel: 06-1- 482-7327
 

 

 

TÉMAVEZETÉSEM ALATT KÉSZÜLŐ PHD-MUNKÁK

 

Kürtösi Zsófia: A nők és a férfiak társadalmi kapcsolathálózatának eltérései a munkaszervezetben (védés időpontja: 2009. április 27.)

Megtekinthető: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/352/

Sebők Csilla: Időmérleg-vizsgálatok

Gergely Orsolya: Női vállalkozók Erdélyben

Namita Kumari: Female Entrepreneurs in India

 

AZ UTÓBBI ÉVEKBEN DIÁKJAIM ÁLTAL KÉSZÍTETT SZAKDOLGOZATOK

 

 

2010

MA, egyetemi

 

KOJA, Marjola: Women’s Entrepreneurship in Albania: Motivations and Barriers

Joint European Master in Comparative Local Development, Trento (nominated for the Best Dissertation Award)

BENCZE Klaudia: A nemek közötti egyenlőség mainstreamingje, az Európai Unió nemzetközi fejlesztési együttműködésében (Az URB-AL regionális fejlesztési program keresztmetszetében, Rosarioban)

ELTE, nemzetközi tanulmányok szak

BARTA Ferenc Attila: A hazai foglalkoztatás és esélyegyenlőség az európai unió tükrében

HORVÁTH Ágnes: Japán diplomás nők a munkaerőpiacon, Csökkenő népesség melletti gazdaság hatásai a nemek közötti egyenlőségre

KINKA Orsolya: Elveszve a labirintusban, avagy a női karrier útvesztőjében

KŐVÁRI Luca Anna: Férfi menedzserek véleménye a nemi szerepekről. Nők és férfiak egyenlősége a 21. században

OMÁSZ Péter: Nemek közötti eltérések az internethasználatban

RÉTI Andrea: Visszatérés a munkaerőpiacra gyermekvállalás után

SZEDERKÉNYI Judit: Bölcsődék - Bölcsődék kialakulása és a bölcsődékhez kapcsolódó attitűdök Magyarországon

WINKLER Zsuzsanna: Eltérő motivációk – egy lehetséges magyarázat a nők alacsony reprezentáltságára a vezetésben

 

BA-képzés

 

BOROS Sára: Cigány gyermekek óvodai helyzete Magyarországon

EKER Nóra: Vallás és beilleszkedés: a Magyarországon élő muszlimok 

OZSVÁTH Bianka: Evészavar és a média korunk társadalmában (komm. és médiatud. BA)

PETRÁS Anna: Nők a munka világában (Az ELTE Bölcsésztudományi Karán 2005 és 2010 között végzett 22-26 éves hallgatók elképzelése a családról és a munkáról)

PULAY Zsófia: Variációk sokszínűségre: Esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése a társadalmilag felelős vállalati gyakorlatban Magyarországon

VÁCZ N. Vivien: Megjavít-e a javító? A Rákospalotai Leánynevelő Intézet reszocializációs hatása

 

2009

BA-képzés

Gál Anna: A bűnözés nemek szerinti különbségei és a családon belüli erőszak. Attitűdök vizsgálata fiatal felnőtteknél

Károly Kinga: Új kor, új igények – a nők munkaerő-piaci kilátásai a rugalmasságra és a biztonságra

Szényi Zoltán Gábor: „Hölgyek palettával” A Saphier gyűjtemény magyar női festőinek sorsa a XIX.– XX. században

Tóth Adél: Férfiak az óvodában?! Vélemények férfi óvodapedagógusokról egy Zala megyei településen

 

Egyetemi képzés

Bölöni Olga: A férfiak és a nők nyugdíjkilátásainak összehasonlítása Magyarországon

Faragó Péter: „Fiatalok a küzdőtéren” –A nemek különbözősége a sportpályákon

Györfi Anna: Nők reprezentációja a gazdasági napilapokban
Bartók Erika: A világ női szemmel?! A Kossuth Rádió Smink nélkül című műsorának elemzése

Harmati Beáta: Női életpálya a nyugdíjrendszer tükrében – A nőiség ára

Rakovits Patrícia: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése a siketek oktatásában

Ruzsbaczky Tímea: Társadalmi nemek egyenlőségének politikája és hatása a norvég munkaerőpiacra (nemzetközi kapcsolatok)

Sárközi-Schmidt Andrea: Kismamák, gyermekes nők helyzete a budapesti munkaerőpiacon (közgazdász-tanár)

Szabó Krisztina: Az apák gyermekeikkel kapcsolatos szerepvállalásainak változásai

Szoboszlay Helga: A nemekkel kapcsolatos nézetek és törekvések az Európai Unióban és Törökországban (nemzetközi tanulmányok)

 

2008

Bobál Katalin: Fotográfusnők Magyarországon

Klein Gábor: Társadalmi nem a szervezetben. A magyarországi üzleti szolgáltató központok mikroszociológiai jelenségvilága

Kovács Helga: A nonprofit szektor és a nők

Kováts Miklós: Miért nem elégedetlenek a nők? Az együttélők házimunka-megosztásának vizsgálata a háztartásökonómiai és a konfliktuselméleti paradigma alapján

Nagy Tünde: A médiaműveltség és kritikus fogyasztói tudatosság kialakításának szükségessége a gyermekeknél

Peresztegi Ágnes: A női szépség újradefiniálása. Úttörő szerepben a Dove kampány a Valódi Szépségért

Schlotter Diána: Az anyák lehetőségei egy multinacionális vállalatnál

Szabó Zsanett: A női vezetők helyzete a mai magyar gazdasági szférán belül

Szilágyi Zsuzsa: Több gyermek és több munka

Willbrandt Nikoletta: A női foglalkoztatottság nemzetközi összehasonlításban (nemzetközi gazdálkodás)

 

2006

Danyi Éva: A „női mobiltelefonok” szerepének alakulása az életkor függvényében

Dobos Krisztina: „A legszebb hivatás” Kisgyermekek gondozása Magyarországon az ezredfordulón

Héger Zsuzsanna: Család és szakmai önmegvalósítás. Női szerepek napjainkban

Niczki Emese: Szép testben szép lélek. A mai szépségkultusz megnyilvánulása két női magazinban

Rigler Dorottya: Nemek közötti különbségek az  olvasás-szövegértésben. Magyar diákok teljesítménye a PISA 2000 vizsgálatban

Rigler Dorottya: Nemek közötti különbségek az  olvasás-szövegértésben. Magyar diákok teljesítménye a PISA 2000 vizsgálatban

Sujbert Katinka: Női karrieraspirációk egy magyarországi lapkiadó vállalatnál

Zachariás Judit: Női karrier, férfi karrier – Felső vezetők a szlovákiai közigazgatásban

 

2005

Schneider Emese: Szerepváltozások a női életutakon belül

 

2003

Fejes Tímea: Nemi mese. A népmesék szerepe a gyermekek személyiségfejlődésében, és a tündérmesékben megjelenő nemi szerepek

Szentgáli Judit: Két életút Magyarországon: esettanulmány a PricewaterhouseCoopers Kft. egy férfi illetve egy női vezetőjéről

Takács Zita: Nőtöbbség vagy férfitöbbség? Települések gender szempontú vizsgálata Zala megyében

Molnár Zsófia:

 

 

KUTATÁS

FÉRFIBESZÉD: CSALÁDRÓL ÉS MUNKÁRÓL

Fiatal Nők Alapítvány kutatása

Kutatási beszámoló http://www.fiona.org.hu/

 

ÖNKORMÁNYZATI KUTATÁS

KUTATÁSI TERV, KÉRDŐÍVEK, INTERJÚVÁZLATOK

 

VÁLLALATOK ESÉLYEGYENLŐSÉG POLITIKÁJA

Research Proposal