ÚJ UNIÓS TÁMOGATÁSI FORMA A HATÁR MENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
Az Európai Bizottság tájékoztatója

A bővítés után az Európai Unió új, közvetlen szomszédokra tesz szert Kelet-Európában. Az új szomszédokkal való együttműködés részét képezi a határ menti kooperáció, melynek gazdag hagyományai vannak az EU-n belül a tagállamok között és a jelenleg tagjelölt országokkal egyaránt. Az Európai Bizottság a Tanács felkérésére megvizsgálta a határ menti régiók támogatási rendszere ezirányú továbbfejlesztésének a lehetőségeit.

Az Európai Bizottság 2003 tavaszán tájékoztatót adott ki az EU bővítés utáni új szomszédaival való kapcsolatáról (a dokumentum tartalmát "A kapcsolatok új keretei az EU keleti és déli szomszédaival" címen ismertettük). A kommünikét alapul véve a Tanács, majd az Európai Tanács is felkérte a testületet, hogy dolgozza ki a részleteit, milyen határ menti együttműködési programokat tart elképzelhetőnek a kapcsolatok fejlesztése érdekében. Ezért született a jelenlegi dokumentum.

Az Európai Bizottság kétlépcsős megközelítést javasol: az első fázisban (2004-2006), mely a jelenlegi költségvetési időszakot öleli fel, a meglévő határ menti és egyéb támogatási programok összehangolásának fokozását javasolják a fennálló pénzügyi és jogi keretek között. A második fázisban, 2006-tól, új jogi és pénzügyi eszköz kidolgozására és bevezetésére kerül sor.

A jövendő új szomszédokkal való határ menti együttműködés feladatai:

 • a határ menti területek fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése,
 • együttműködés a közös kihívások leküzdése érdekében a környezetvédelem, a közegészségügy, valamint a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén,
 • hatékony és biztonságos határvédelem,
 • helyi, az embereket egymással közvetlenül kapcsolatba hozó cselekvések támogatása.

Az Európai Unió már jelenleg is folytatja a határ menti régiók támogatását, egyelőre azonban csak az unión belül, a tagjelölt országokkal és a FÁK nyugati tagjaival. A konkrét programok a következők:

 • INTERREG - a Strukturális Alapok részeként a tagállamok és a velük határos külső országok határ menti térségei együttműködését támogatja azzal a megszorítással, hogy az INTERREG pénzeit csak az unión belül szabad felhasználni, a szomszédok megfelelő régióiban folytatott tevékenységeket a Phare CBC finanszírozza.
 • Phare CBC - a CBC (cross-border co-operation, határ menti együttműködés) kifejezetten a határok mellett elhelyezkedő régiók a határ túloldalán levő partnertérségekkel való közös programjait finanszírozza. 2004-2006 között a Phare CBC-t már Bulgária és Románia számára is elérhetővé teszik.
 • Tacis CBC - Oroszország, Belarusz, Ukrajna és Moldávia nyugati határ menti területeinek nyújt támogatást, hasonló rendszerben, mint a Phare CBC.
 • CARDS - a nyugat-balkáni országok, azaz a volt jugoszláv államok és Albánia fejlesztési támogatását szolgálja, a határ menti együttműködést elősegítő eleme nincsen.
 • Meda - a földközi-tengeri országokkal való együttműködésre irányul, egyelőre CBC-eszköz nélkül.

Az előbb felsorolt programok nem csak földrajzi irányultságukat tekintve különböznek egymástól, de eltér a programok kialakításának, kiválasztásának, végrehajtásának és a végrehajtás értékelésének a módja is.

Az új, szomszédsági programok bevezetésének első lépcsője

A 2004-2006 közötti időszakban a fő feladat egyrészt a programok összehangolásának a megkezdése, másrészt a már futó projektek teljes megvalósítása. Először ezért a kibővült Európai Unió határai mentén új, szomszédsági programok bevezetését kell megkezdeni. A finanszírozás a már meglévő támogatási formák kasszájából érkezne, a kidolgozásban a határ túloldalán elhelyezkedő partner régiók is részt vennének, a döntéshozatal a jelenlegi mintákat követné. A támogatható területek a közlekedési, környezetvédelmi, energetikai, határőrizeti, távközlési infrastruktúrájába történő beruházások, a gazdasági és társadalmi kohézió javítása, az emberek közötti közvetlen kapcsolatok fejlesztése, a személyek mozgásának a kezelése, végül az intézményfejlesztés lennének.

A szomszédsági programok kialakításához az INTERREG kínálkozik a legjobb alapként. A döntéshozatal decentralizált és mind a közvetlen, kétoldalú határ menti együttműködést támogatja, mind pedig a szélesebb, szubregionális és több tagállamra kiterjedő kooperációt.

A megfelelő hatékonyságú végrehajtás, a valóban érzékelhető hatás érdekében az Európai Bizottság szerint a tárgyalt két év során összesen 955 millió eurót kellene a szomszédsági programokra fordítani. Ebből 700 millió az INTERREG költségvetéséből, a maradék 255 millió euró pedig a többi támogatási program keretéből származna.

Második fázis: új szomszédsági pénzügyi eszköz bevezetése

Az új eszköznek képesnek kell lennie majd arra, hogy az új uniós határokon kívül és belül elhelyezkedő régiók támogatását egyaránt képes legyen megoldani. A különböző földrajzi területeken eltérő cselekvési prioritásokat fog tartalmazni. Így valószínűleg nem csak az új tagországok és a volt szovjet államok közvetlen együttműködésére irányul majd, hanem a nyugati FÁK határ menti régióinak egymás közti kooperációjára is.

Mivel jelenleg a Strukturális Alapokat nem lehet az unión kívül, a partnerek részére nyújtott támogatásokat pedig az unión belül felhasználni, három lehetséges megoldás kínálkozik a közös finanszírozás megoldására:

 • valamelyik meglévő közösségi eszköz földrajzi és tartalmi kiterjesztése (feltehetően az INTERREG továbbfejlesztése),
 • új rendeletben egy teljesen új, az uniós határ mindkét oldalán felhasználható finanszírozási eszköz létrehozása,
 • a meglévő programok összehangolásának a tovább folytatása.

Mindezek a lehetőségek további tanulmányozást igényelnek.

Az Európai Bizottság azonnal megkezdi a szomszédsági programok bevezetését, azaz:

 • módosítja meglévő INTERREG programokat,
 • biztosítja, hogy a csatlakozó országok az új prioritásoknak megfelelően dolgozzák ki az INTERREG-ben való részvételre irányuló tervezeteiket,
 • módosítja az INTERREG irányelveit, hogy Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Görögország déli régiói is bekapcsolódhassanak,
 • 2003 őszén elfogadja a Tacis CBC 2004-2006 közötti indikatív programját a megfelelő, új szempontok figyelembe vételével,
 • külön finanszírozási alapot csoportosít át a CARDS és a Meda határ menti együttműködés támogatására,
 • integrálja a szomszédsági program koncepcióját a Phare CBC 2004-2006 közötti programjai kidolgozása során.

Az Európai Bizottság 2003 végéig dolgozza ki a 2006-2010 közötti uniós költségvetési keretekre vonatkozó javaslatát. Ennek és a harmadik kohéziós jelentésnek a fényében fogja az új, szomszédsági eszköz részleteit kialakítani.

Forrás: COM(2003)0393 végleges
Magyar változat: Euro Info Service 2003.

   

back