EURÓPAI CSOPORTOSULÁS A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKRE (EGCC)

 

A határokon átnyúló, a nemzetek közötti, illetve a régiók közötti együttműködések tekintetében a tagállamok, illetve azok helyi- és regionális hatóságai komoly nehézségekbe ütköztek, amely megfelelő közösségi szintű intézkedések kidolgozását teszi szükségessé.

A határokon átnyúló együttműködések előtt álló nehézségek leküzdése céljából létre kell hozni egy olyan közösségi szintű együttműködési eszközt, amely lehetővé teszi egy jogi személyiséggel felruházott együttműködési csoportosulás létrehozását a közösség területén, amelynek megnevezése Európai csoportosulás a határokon átnyúló együttműködésekre (EGCC).

Az EGCC a tagjai, nevezetesen a helyi- és regionális hatóságok nevében cselekszik. Feladatai között említhető a közösség által részben finanszírozott határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtása, illetve a tagállamok által kezdeményezett hasonló programok végrehajtása.

Az EGCC feladatait és kompetenciáit az "Európai határokon átnyúló együttműködésekről szóló megállapodásban" rögzítik. A megállapodás meghatározza az EGCC tagjainak felelősségét, valamint a végrehajtás, illetve az értelmezés során alkalmazott irányadó jogot. Az irányadó jog minden esetben valamely tagállam joga. Az AGCC élén egy igazgató áll, aki az EGCC nevében jár el. Az EGCC saját közgyűléssel rendelkezik, melyben a tagok képviselői vannak jelen. Az AGCC éves költségvetési tervet készít, amelyet a tagok fogadnak el, illetve éves jelentést is készít, melyet szakértők hagynak jóvá. A tagok pénzügyi felelőssége a költségvetéshez történő hozzájárulásuk erejéig terjed.

Forrás: COM/2004/0496 final - COD 2004/0168

 

back